Nested x Paraswap

Vuong Tran
2 min readNov 26, 2022

--

1/ Chúng tôi vừa tích hợp paraswap vào giao thức của chúng tôi!

Nó có ý nghĩa gì đối với người dùng của chúng tôi?

2/ Cho đến hôm nay, chúng tôi chỉ định tuyến các đơn đặt hàng thông qua
@0xProject

Mặc dù 0x cung cấp một trong những báo giá hay nhất, nhưng đôi khi chúng tôi có thể nhận được báo giá tốt hơn từ các công cụ tổng hợp DEX khác!

3/ Cạnh tranh luôn là một ý tưởng hay và việc triển khai hai trình tổng hợp DEX chạy song song có thể cho phép chúng tôi xây dựng một dApp mạnh mẽ và linh hoạt hơn!

Kể từ hôm nay, người dùng của chúng tôi sẽ được hưởng những báo giá tốt nhất bằng cách giao dịch trên Nested.

4/ Nó hoạt động như thế nào trong thực tế?

Đối với mọi tài sản bạn muốn thêm vào danh mục đầu tư của mình, các hợp đồng thông minh của chúng tôi sẽ tìm kiếm con đường tốt nhất giữa 0x và Paraswap.

Sau đó, khi tạo/sao chép/cập nhật danh mục đầu tư, một số giao dịch hoán đổi có thể được thực hiện thông qua 0x và các giao dịch khác thông qua Paraswap.

5/ Nhiều giao thức khác không phải là DEX/AMM được cắm vào Paraswap, chẳng hạn như @synthetix_io hoặc @AaveAave.

Sau đó, bạn có thể đúc/đổi aAssets hoặc Synths thông qua Paraswap mà không cần tích hợp các giao thức cơ bản!

Chúng tôi không muốn cung cấp các tính năng chưa được kiểm tra!

Chúng ta phải đợi một
@trailofbits
kiểm tra sớm vào Quý 1 năm 2023 trước khi cung cấp cho bạn DCA tự động và sản phẩm năng suất!

Đó là một cuộc chạy marathon, không phải chạy nước rút!

Theo dõi và ủng hộ chúng tôi trên các phương tiện truyền thông

--

--

Vuong Tran

Crypto Researcher | Crypto project supporter