Tiếp cận với Defi trong 6 phút? Chỉ bằng 3 bước đơn giản

Vuong Tran
2 min readNov 26, 2022

--

Bước đầu tiên là tạo ví web3🦊

Không ai có đủ kiên nhẫn để giải thích cách thức hoạt động của cụm từ hạt giống.

Bạn không cần phải làm điều đó nữa!

Bạn có thể đăng nhập vào Nested bằng các tài khoản xã hội của mình -Twitter, Gmail, v.v.

Bạn vẫn sở hữu chìa khóa và tiền của mình.

Thời gian ước tính: 1 phút⏳

Bước thứ 2 là mua tiền điện tử bằng fiat💸

Thật tẻ nhạt khi tạo một tài khoản trên Binance/Coinbase. Phần tồi tệ nhất là khi bạn cố gắng giải thích cách chuyển tiền từ CEX sang ví.

Mua tiền điện tử trên Nested: không cần KYC lên tới ≈$1k/ngày & ≈$100k/năm.

Thời gian ước tính: 3 phút⏳

Bước thứ 3 là xây dựng danh mục tiền điện tử🌕

Giờ đây, người bạn mới của bạn đã có ví web3 và những đồng tiền điện tử đầu tiên!

Chia sẻ với anh ấy/cô ấy danh mục Nested của bạn bằng một liên kết hoặc mã QR.

Sao chép nó là một vấn đề của 3 lần nhấp chuột.

Thời gian ước tính: 2 phút⏳

Chi tiết tại video: https://twitter.com/i/status/1588532918376620033

Chúng tôi đã loại bỏ tất cả các rào cản 🚧 những người mới phải vượt qua trước khi tham gia không gian tuyệt vời này là DeFi!

Đừng quên, ngoài nhiều lần kiểm tra, chúng tôi trả tiền để trang trải tiền của người dùng trên @NexusMutual

Chúng tôi sẽ vượt xa những gì chúng tôi đã đạt được; hãy theo dõi bằng cách theo dõi chúng tôi!

Theo dõi và ủng hộ chúng tôi trên các phương tiện truyền thông

--

--

Vuong Tran

Crypto Researcher | Crypto project supporter